Elevens forløb

Hver elev på Skolen ved Søen følger sit eget lærings- og udviklingsforløb. Det er vigtigt for os på Skolen ved Søen, at der er blik for den enkelte elevs særlige behov, og at vi i dit barns forløb på skolen opstiller netop den indsats, der vil kunne skabe udvikling for netop dit barn.

Målet med dit barns forløb på Skolen ved Søen er, at han/hun udvikler sig på alle områder: Følelsesmæssigt, socialt og skolefagligt.

Det forløb, der skal til for at få skabt udvikling og trivsel for dit barn, indbefatter et behandlingsforløb for jer som familie og et meget tæt samarbejde mellem jer og skolen. Herved sikrer vi os sammen, at der på alle områder af jeres barns liv skabes så gode udviklingsbetingelser for ham eller hende som overhovedet muligt.

En elevs forløb på Skolen ved Søen er i hovedreglen en 2-4 årig indsats, som kan beskrives ved følgende proces:

 • Visitation

  Eleven visiteres af kommunens socialrådgiver og pædagogisk psykologisk rådgivning (se under visitation for yderligere information).

 • Indskrivning

  Eleven indskrives på skolen og forældrene i familiebehandlingen (se under visitation for yderligere information).

 • Opstartsforløb

  Dit barns første uger på Skolen ved Søen tilrettelægges med henblik på at få givet ham eller hende en god start på skolen. Barnet får en kontaktperson blandt det pædagogiske personale, som bliver dén, der følger ham/hende og jer som forældre gennem forløbet på Skolen ved Søen.

 • Første opfølgningsmøde

  Efter elevens første 3 måneder på skolen inviteres til opfølgningsmøde med deltagelse af jer som forældre, barnets socialrådgiver og PP-konsulent såvel som naturligvis elevens kontaktperson og familiebehandler på Skolen ved Søen. Her aftales de mere langsigtede udviklingsmål og -delmål for det videre forløb med jer og med jeres barn.

 • Indsatser vedr. behandling og undervisning

  Gennem hele jeres barns forløb på Skolen ved Søen, er han/hun i individuelt tilrettelagte og tilpassede behandlings- og undervisningsforløb. Dette indbefatter også jeres familiebehandlingsforløb, som tilrettelægges ud fra de behov, I og jeres barn har.

 • Statusmøder

  I løbet af jeres barns forløb på Skolen ved Søen afholdes der statusmøder hver 6. måned med deltagelse af jer som forældre, barnets socialrådgiver,og PP-konsulent såvel som elevens kontaktperson og familiebehandler på Skolen ved Søen. Ved hvert statusmøde evalueres udviklingsplanen for eleven og behandlingsplanen for familien. Der udarbejdes en statusbeskrivelse, og der sættes nye udviklingsmål for eleven og familien.
  Statusbeskrivelserne og udviklingsplanerne gennemgås med jer som forældre, inden de fremlægges på statusmøderne, så der er skabt gensidig forståelse for det, der tales om på statusmøderne.

 • Udslusningen fra Skolen ved Søen

  Det er målet for alle elever på Skolen ved Søen, at de efter et flerårigt behandlings- og undervisningsforløb på skolen bliver udsluset til et skoletilbud, som er mindre omfattende. Når jeres barn er klar til at blive udsluset, udarbejdes en udslusningsplan for ham/hende i samarbejde med jer, med barnet, med hans/hendes lærere og pædagoger, med jeres kontaktperson på skolen, og med jeres familiebehandler. PP-konsulenten og socialrådgiveren er nøglepersoner i beslutningerne omkring udslusningen og forløbet forbundet med afslutningen af den indsats, I og jeres barn har modtaget på Skolen ved Søen. (se under Ydelser for yderligere information om udslusningsforløb).

 • Afslutning af forløbet

  Når eleven er velintegreret i det nye undervisningstilbud og familiens behov for familiebehandling enten varetages af andre eller ikke længere er til stede, afsluttes forløbet med Skolen ved Søen.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder