Hverdagen på skolen

Åbningstider

Skolen ved Søen åbner hver dag kl. 6.45 for de elever, der er tilmeldt morgenpasning.
Skolen lukker mandag til torsdag kl. 16.00 og fredag kl. 15.00.
Afhentning af børnene sker af forældre eller taxa mellem 15.45 og 16.00 (fredag kl. 14.45-15.00).
Undervisningen starter for alle skolens elever kl. 8.15.
Vi laver individuelle aftaler med dig som forælder, hvis der er behov for, at dit barn kan komme tidligere hjem nogle dage i løbet af ugen fast – f.eks. på grund af fritidsaktiviteter.

Skoledagen

Skolens overordnede skema for dagen ser sådan her ud:

Skoledagen på Skolen ved Søen er præget af, at vi tror på, at børnene skal lære og udvikle sig gennem mange andre aktiviteter end traditionel undervisning.

Dagene på skolen er præget af, at de elever, vi har, ofte oplever skole som skræmmende og at det at være i skole sætter spot på alle deres fejl. Den oplevelse af at gå i skole arbejder vi med at ændre igennem de undervisningsaktiviteter, vi laver i løbet af en skoledag.

Dagene er også præget af, at vi arbejder med undervisning og aktiviteter, der kan bevirke, at vores elever får nye oplevelser af sig selv i samspil med andre mennesker. Det er vores opgave, at eleverne får muligheder for at ændre deres historie om dem selv, som ofte handler om, at de oplever at falde ved siden af socialt, har svært ved at styre temperamentet i sociale samspil, ikke er en del af de andres fællesskab, osv.

I løbet af skoledagen vil der også være tid og plads til mange snakke og andre pædagogiske tiltag, der skal bidrage til, at den enkelte elev får de bedste muligheder for at føle sig set, hørt, mødt og hjulpet i svære situationer, så de derigennem får tryghed til at udvikle sig og lære alt det, de kan.

Skolens fag

Hverdagen på skolen er præget af undervisning og aktiviteter, der er tilrettelagt for at skabe de bedste muligheder for udvikling og læring for den enkelte elev på skolen.
De fag, der undervises i, og som står på elevernes skoleskema, er de almindelige fag, som folkeskolen også underviser i. Vi gør det bare ofte på en lidt anden måde, end folkeskolen gør det, fordi vi som beskrevet arbejder med børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling, når vi har skoleaktiviteter og undervisning.

Klasserne på Skolen ved Søen

Børnene på skolen undervises i grupper med omkring 6 elever, og der er 2 undervisere på hele tiden (som oftest 1 lærer og 1 pædagog). På den måde kan det enkelte barn i løbet af skoledagen få den voksenkontakt og den hjælp, de har brug for – både når der arbejdes med sociale samspil, personlig følelsesmæssig udvikling og skolefaglig læring.
Hver af grupperne på Skolen ved Søen har deres egne klasselokaler, som de ikke deler med andre. Vi kan også gøre brug af Kostskolens faciliteter, så alle bruger hallen, skolekøkkenet, læringscenteret, ude-arealerne osv. på Kostskolen til undervisning og aktiviteter, når det giver mening. Det giver rigtig gode muligheder for at lave undervisning og aktiviteter, der ikke bare handler om at arbejde med læring gennem bøger og opgaver, men netop sætter fokus på at lære med både krop og hjerne, og det giver større muligheder for at arbejde med børnenes udvikling med deres følelsesmæssige og sociale udvikling i fokus.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder