Læring og udvikling

De elever, der er på Skolen ved Søen, har alle brug for en særlig indsats omkring deres sociale og følelsesmæssige udvikling, fordi den har taget en skæv drejning. De har ofte svært ved at være i situationer, hvor der stilles krav til dem, og hvor andre vil bestemme over dem, og mange gange vil de have svært ved at styre deres følelsesmæssige reaktioner.
Børnene er kommet i disse vanskeligheder af mange forskellige årsager i deres liv, og i løbet af deres hverdag på Skolen ved Søen, er det vores opgave at hjælpe børnene ind i en anden og bedre udvikling.

På Skolen ved Søen tænker vi rigtig meget over, hvordan vi skaber de bedste muligheder for, at eleverne kommer i bedre udvikling, oplever trivsel og lærer så meget, som de kan.
Så samtidig med, at elever på Skolen ved Søen går i skole og bliver undervist i alle skolens almindelige fag, er de også i et pædagogisk behandlingsforløb som en del af deres skolegang.
Det betyder, at alle de aktiviteter, der foregår i løbet af skoledagen, er en del af den pædagogiske behandling for det enkelte barn og sigter efter at give den enkelte de bedste muligheder for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt og skolefagligt.

De bedste betingelser for udvikling skabes i undervisningen og i de pædagogiske aktiviteter, når der er en tydelig forudsigelighed og klare rammer, og når det enkelte barn oplever tryghed i relationen til de voksne, som skal hjælpe og støtte dem.
Det er også en forudsætning for at turde tage imod hjælp og støtte fra de voksne, at det enkelte barn oplever, at de voksne kan se, hvem barnet er og, hvad han/hun har brug for. Det er i den sammenhæng afgørende, at barnet oplever, at de voksne kan få øje på de ressourcer og styrkesider, barnet har, selvom det er andre sider, barnet viser mere af sig selv. Det er et vigtigt redskab for os på skolen, at vi kan se bag om den adfærd, barnet har, og formår at se, hvad barnet forsøger at sige med de ting, han/hun gør.
I undervisningen tages der udgangspunkt i, at de forskellige elever har forskellige udgangspunkter for læringen, og al undervisningen er tilrettelagt og gennemført med tydeligt blik for den enkelte elev, elevens behov og hans/hendes måder at blive motiveret for at lære.

Det daglige arbejde med læring og udvikling på skolen sker ud fra, at vi ved, at vi kun kan gøre det, der skal til, gennem et tæt og tydeligt samarbejde med jer som forældre. Indsatsen kræver nemlig, at det, der sættes i værk på skolen passer sammen med det, I arbejder med derhjemme. Derfor bruger vi meget energi på at holde en tæt kontakt med jer i dagligdagen, og vi arbejder bevidst med en tæt kobling mellem familiebehandlingen og den pædagogiske behandling, der foregår i skoledagen for den enkelte.

Familiebehandlingen er en meget vigtig del af det, der skal til for at skabe udvikling og læring for de elever, vi har på Skolen ved Søen, og alle forældre til elever på skolen siger ja til at være i et familiebehandlingsforløb med en af skolens familiebehandlere.

Vores værdier i arbejdet med børnenes udvikling og læring:

 • Trygge børn lærer bedst

  Relationen mellem børnene og dem, der skal undervise dem er vigtig, for gennem trygge relationer, kan der arbejdes med de udfordringer, det enkelte barn har i sit børneliv såsom f.eks. angst for ikke at slå til ved krav. Der er på Skolen ved Søen også fokus på at skabe forudsigelighed og tydelige rammer omkring børnene i skoledagen, fordi det giver en tryghed for dem hver især. Gennem forudsigeligheden i relationerne og i rammerne, bliver det muligt for den enkelte at åbne sig for læring og udvikling.

 • Det er hele mennesket, der lærer

  Med vores måde at lave undervisning på, vil vi sørge for, at der er muligheder for at lære på forskellige måder. Der skal være mulighed for at krop og hjerne er lige meget med, når nyt skal læres. Og der skal være mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab samtidig med, at man føler sig set og mødt som individ.

 • Mennesker er forskellige

  Vi vil på Skolen ved Søen skabe rammer i undervisningen og skolens aktiviteterne, som møder det enkelte barns behov og skaber de betingelser for udvikling, som den enkelte har brug for. Vi skal lytte til det, børnene udtrykker gennem deres adfærd, så vi kan lære at forstå de behov, de har, og tilpasse den undervisning og de aktiviteter, vi stiller op for eleverne.

 • Man vokser, når man anerkendes

  Vores udgangspunkt for at skabe udvikling og læring er, at vi tror på, at når mennesker bliver lyttet til, værdsat og behandlet som ligeværdige, er det de bedste betingelser for, at de udvikler sig og lærer nyt. Når vi kan få øje på ressourcerne hos et menneske eller i en familie, og vi kan dyrke dem, er der større chance for, at den person eller den familie udvikler sig i en god retning.

 • Der er altid mere bagved adfærd, end det man lige kan se

  Vi tænker om det, en person vælger at gøre, som det menneskes bedste bud på håndtering af situationen ud fra hans eller hendes erfaring. Sommetider opbygger personer adfærdsmønstre, som står i vejen for deres positive samvær med andre og for deres udvikling og læring. Vores opgave på Skolen ved Søen er at hjælpe og støtte børnene til at udvikle andre og mere hensigtsmæssige strategier til at være i for dem svære situationer f.eks. med krav, med komplekst samspil med andre, eller i situationer der vækker følelser af forskellig karakter.

 • Vi er forbundet med hinanden

  Et barns udvikling påvirkes af mange ting, og vi mener, at de voksne omkring et barn er dem, der skaber barnets muligheder for udvikling. Vi vil arbejde med at skabe positiv forandring i de muligheder for udvikling, barnet får hjemme i jeres familie såvel som i deres skoleliv.

 • Der er flere sandheder

  Vi kan kun skabe udvikling for andre mennesker, når vi forstår, hvordan verden og oplevelser ser ud fra deres synsvinkel. Vi tror på, at for at kunne lære andre noget, skal man gøre sig umage for at forstå, hvordan sandheden og virkeligheden ser ud fra den andens perspektiv.

 • Kun med vilje, kan man udvikle sig

  I vores måde at tænke om læring og udvikling på, ligger der en dyb tro på, at den, der skal udvikle sig, skal være med til at tage ansvar for den forandring, han eller hun skal gennemgå. Derfor er vi meget opsatte på at involvere både eleven og forældrene i den mission, der er for elevens udvikling og læring.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder