Værdigrundlag

Skolen ved Søen deler som en afdeling under Ringe Kost- og Realskole dennes værdigrundlag, som har sit udspring i den systemisk/narrative forståelse. I denne forståelse ligger, at mennesket er et socialt væsen, der altid stræber efter mening og forudsigelighed i deres relationer og i deres selvforståelse.

Det betyder, at:

  • Vi har et skærpet blik på kontekster, kompleksitet og indbyrdes forbundetheder
  • Vi tror på, at det er fremtiden, der bestemmer nutiden, og at det er i arbejdet med den fremtidige drøm, at forandringspotentialet ligger gemt
  • Vi anerkender, at al adfærd skal ses som kommunikation, og vi forpligter os til at være neutralt undersøgende ift., hvilke følelser, tanker, behov, mål og grunde, adfærden kommunikerer. Man kan ikke ikke-kommunikere
  • Vi har fokus på, hvordan vi hele tiden skaber, ændrer, vedligeholder historier, mening og forståelser i de relationer, vi indgår i
  • Vi er hinandens forudsætninger og er derfor ‘på’ hele tiden i relationerne og samspillet
  • Vi tager afsæt i, at problemer skal forstås i den sammenhæng, hvori de opstår og fremtræder, og vi kan give blik for andre måder at gøre tingene på, ved at forsøge at forstå, hvad der er ‘på spil’. Det er altid problemet, der er problemet – ikke personen
  • Vi ved, at der altid findes en variation af perspektiver, og der således aldrig findes blot èn sandhed om det, der finder sted
  • Vi skaber verden gennem den kommunikation, vi har med hinanden, og det er altid modtageren, der bestemmer budskabet
  • Vi er som voksne altid ansvarlige for relationerne, og vi har altid opmærksomhed på egne og andres mentale tilstande
  • Vi står ved, at det altid er den voksnes ansvar at skabe mest mulig forudsigelighed og tryghed ved at være tydelige og reflekterede i såvel den verbale som i den non- verbale kommunikation.

Kalender

24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Gå til kalender
29 Feb

Familiedag

Familiedag lørdag den 29. februar kl. 09:00-13:00

Gå til kalender