Dokumentation og resultater

Den enkelte elevs forløb evalueres løbende og mindst hver 6. måned i forbindelse med statusmødet. Evalueringen foregår primært ved pædagogiske observationer af elevens udvikling og adfærd, men der foretages også evaluering gennem elevsamtaler og strukturerede elevinterviews.
Familiebehandlingsforløbene evalueres ligeledes løbende for den enkelte familie. Dette gennem samtaler med forældrene og semistrukturerede interviews med forældrene såvel som gennem observationer af samspil i familien.

Elevers og familiers forløb dokumenteres skriftligt løbende i skolens journalsystem, og halvårligt ved udarbejdelse af statusbeskrivelser.

Den overordnede effekt af Skolen ved Søen som tilbud og de resultater, skolen producerer, vurderes jævnligt ved selvevaluering og ved evaluering gennem eksternt konsulentfirma. Senest er skolen evalueret i sommeren 2017 ved konsulentfirmaet Reflektor med resultater fra kvalitative og semistrukturerede interviews, der vidner om stor tilfredshed med tilbuddet hos forældre og socialrådgivere.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder