Elevens forløb

En elevs forløb på Skolen ved Søen er i hovedreglen en 2-4 årig indsats, som kan beskrives ved følgende proces:

 • Visitation

  Eleven visiteres af kommunens socialrådgiver og pædagogisk psykologisk rådgivning (se under visitation for yderligere information).

 • Indskrivning

  Eleven indskrives på skolen og forældrene i familiebehandlingen (se under visitation for yderligere information).

 • Opstartsforløb

  Elevens første uger på Skolen ved Søen tilrettelægges med henblik på at få givet eleven en god start på skolen. Et andet formål med opstartsforløbet er, at det pædagogiske team omkring eleven lærer eleven at kende med henblik på at møde eleven med passende pædagogiske tiltag og undervisningsniveau. Eleven får en kontaktperson blandt det pædagogiske personale, som bliver dén, der følger eleven gennem forløbet på Skolen ved Søen.

 • Første opfølgningsmøde

  Efter elevens første 3 måneder på skolen inviteres til opfølgningsmøde med deltagelse af barnets socialrådgiver, PP-konsulent og forældre såvel som naturligvis elevens kontaktperson og familiebehandler på Skolen ved Søen. Her vurderes om indsatsen er den rigtige for eleven, og der aftales længeresigtede udviklingsmål og -delmål for det videre forløb med eleven.

 • Indsatser vedr. behandling og undervisning

  Gennem hele elevens forløb på Skolen ved Søen, er eleven i individuelt tilrettelagte og tilpassede behandlings- og undervisningsforløb. Dette indbefatter også familiebehandlingsforløb (se under Ydelser for yderligere information om undervisningen og behandlingen på Skolen ved Søen).

 • Statusmøder

  I elevens forløb afholdes der derefter statusmøder hver 6. måned med deltagelse af barnets socialrådgiver, PP-konsulent og forældre såvel som naturligvis elevens kontaktperson og familiebehandler på Skolen ved Søen. Ved hvert statusmøde evalueres udviklingsplanen for eleven og behandlingsplanen for familien, der udarbejdes en statusbeskrivelse, og der sættes nye udviklingsmål for eleven og familien.

 • Udslusningen fra Skolen ved Søen

  Det er målet for alle elever på Skolen ved Søen, at de efter et flerårigt behandlings- og undervisningsforløb på skolen vurderes klar til at blive udsluset til et mindre omfattende skoletilbud. Når eleven er klar til at blive udsluset, udarbejdes en udslusningsplan for eleven i samarbejde med forældrene, eleven, lærere, pædagoger, kontaktperson, familiebehandler, PPR, socialrådgiver og andre personer omkring eleven (se under Ydelser for yderligere information om udslusningsforløb).

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder