Hvad siger sagsbehandlere?

I sommeren 2017 blev der foretaget en evaluering af Skolen ved Søens tilbud bl.a. gennem interviews med socialrådgivere, som har henvist børn til tilbuddet. Evalueringen blev foretaget af et eksternt konsulentfirma (Reflektor) med henblik på videreudvikling af tilbuddet.

Det følgende er et par citater fra interviews med tre forskellige socialrådgivere:

”Skolen ved Søen er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, stor faglighed og med fokus på omsorg.”

”Jeg lægger meget vægt på skolens pædagogiske indgangsvinkel. Så lægger jeg også meget vægt på kreativitet ift. opgaveløsningen, og at man ikke er fastlåst på, at tingene skal være på en bestemt måde, men man er åben overfor dialog, samt noget fleksibilitet.

”Jeg lægger særligt vægt på forældresamarbejdet når nu det er sådan en slags skole. Og at de kan hjælpe med det, der sker uden for skolen, så selve familiebehandlingsdelen, synes jeg er meget vigtig i sådan slags skoletilbud. Så lægger jeg selvfølgelig vægt på faglige kompetencer, fordi det er nogle særlige børn, vi har med at gøre.”

Kalender

03 Apr

Praktisk dag

Praktisk dag på skolen onsdag den 3. april 2019.

Se alle begivenheder
12 Apr

Forældrekaffe

Forældrekaffe fredag den 12. april 2019.

Se alle begivenheder