Målgruppe

Skolen ved Søen optager børn i alderen fra 6 til 13 år, som i deres børne- og skoleliv oplever store udfordringer og vanskeligheder socialt og følelsesmæssigt.
Mange af børnene har tillige skolefaglige vanskeligheder som følge af de udfordringer, de står i. Børnene vurderes at have brug for en behandlingsmæssig indsats for at komme i trivsel og god udvikling såvel som for at kunne lære på den skolefaglige arena.

De børn, som visiteres til Skolen ved Søen har i de mange tilfælde været i flere inklusionsforløb i andre undervisningstilbud, som har vist sig ikke at være tilstrækkelige, og hvor barnets udvikling med indsatsen ikke er gået i den ønskede retning.

Målgruppen defineres også ved, at en familiebehandlingsindsats med barnets forældre i det enkelte barns tilfælde vurderes at ville kunne gøre en forskel for barnets udviklingsmuligheder.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder