Økonomi og priser
Skolen ved Søen er et tilbud sammensat af en social- og en skoledel.

Totalbetaling for kalenderåret 2019

kr. 473.033

Pr. måned i 11 måneder.

Juli måned er skole- og betalingsfri. Betalingen for tilbuddet reguleres årligt, og næste prisregulering er pr. 1/1 2020

43.003 kr.

Prisen er sammensat af:

 

Undervisningsdel

22.725 kr.

Socialpædagogisk del, inkl. morgen- og eftermiddagsaktiviteter

15.484 kr.

Familierådgivning (obligatorisk)

4.794 kr.

Samlet

43.003 kr.

Betalingen dækker:

• Undervisning, skolematerialer og ekskursioner
• Evt. morgenmad og frokost
• Individuel psykologisk udredning og familierådgivning.
• Deltagelse i de socialpædagogiske aktiviteter

Der er undervisning og socialpædagogiske aktiviteter mandag til fredag fra 8.15 – 16.00 (fredag dog til 15.00).
Der er morgenklub mandag til fredag fra 6.45 – 8.15 (kræver tilmelding).
Det samlede tilbud er lukket i ferier mm. i henhold til skolens kalender.
Det er en forudsætning for prisen, at eleven kan indgå i en af skolens klasser.
Hvis en elev har brug for ydelser, der ligger udover ovenstående, skal der laves en individuel aftale.
Ved udmeldelse beregnes betaling for løbende måned + 1 måned.

Betalingen dækker ikke evt. omkostninger til transport mellem hjemmet og skolen.

Hent Økonomisk kontrakt

Kalender

09 Feb

Vinterferie

Vinterferie fra lørdag den 9. februar – 17. februar.

Se alle begivenheder
01 Mar

Fastelavnsfest

Fastelavnsfest fredag den 1. marts 2019.

Se alle begivenheder