Økonomi og priser
Skolen ved Søen er et tilbud sammensat af en social- og en skoledel.

Totalbetaling for kalenderåret 2019

kr. 473.033

Pr. måned i 11 måneder.

Juli måned er skole- og betalingsfri. Betalingen for tilbuddet reguleres årligt, og næste prisregulering er pr. 1/1 2020

43.003 kr.

Prisen er sammensat af:

 

Undervisningsdel

22.725 kr.

Socialpædagogisk del, inkl. morgen- og eftermiddagsaktiviteter

15.484 kr.

Familierådgivning (obligatorisk)

4.794 kr.

Samlet

43.003 kr.

Betalingen dækker:

• Undervisning, skolematerialer og ekskursioner
• Evt. morgenmad og frokost
• Individuel psykologisk udredning og familierådgivning.
• Deltagelse i de socialpædagogiske aktiviteter

Der er undervisning og socialpædagogiske aktiviteter mandag til fredag fra 8.15 – 16.00 (fredag dog til 15.00).
Der er morgenklub mandag til fredag fra 6.45 – 8.15 (kræver tilmelding).
Det samlede tilbud er lukket i ferier mm. i henhold til skolens kalender.
Det er en forudsætning for prisen, at eleven kan indgå i en af skolens klasser.
Hvis en elev har brug for ydelser, der ligger udover ovenstående, skal der laves en individuel aftale.
Ved udmeldelse beregnes betaling for løbende måned + 1 måned.

Betalingen dækker ikke evt. omkostninger til transport mellem hjemmet og skolen.

Hent Økonomisk kontrakt

Kalender

09 Aug

Sommerferie

Sommerferie til og med fredag den 9. august

Se alle begivenheder
12 Aug

Skolestart

Første skoledag efter sommerferien

Se alle begivenheder