Pædagogisk forankring

Helhedsorienteret pædagogisk indsats

Skolen ved Søen arbejder målrettet pædagogisk med en helhedsorienteret tilgang til børnenes behov og udvikling. Vi forsøger altid at se hele vejen rundt om barnet for at forstå og påvirke de udviklingsbetingelser, barnet har. Vi ser arbejdet med det enkelte barns nære relationer som afgørende for den udvikling, der skal ske med barnet.
Der arbejdes således relationsorienteret og har et systemisk-narrativt funderet værdigrundlag for vores pædagogiske tænkning.
Skolens pædagogiske indsatser er præget af en anerkendende, ressourceorienteret tilgang til det enkelte barn og barnets forældre. Barnets perspektiv vil på dette grundlag i alle pædagogiske indsatser være nærværende i den pædagogiske behandling, og forældrenes oplevelse af barnets verden vil være betydningsfuld i de familiebehandlende indsatser.
Den mentaliseringsbaserede forståelse af følelsesmæssig og relationel udvikling for det enkelte barn og i familien som udviklingsarena for barnet, står i centrum for de pædagogiske behandlingsindsatser i hverdagen på skolen såvel som i familiebehandlingen.

 

Det enkelte barn i fokus

Fleksible og individuelt tilrettelagte forløb er en selvfølge på Skolen ved Søen. Dette ses både i undervisningens form i skolefagene og i den dagligdag, eleverne følger på skolen. Undervisning og behandling glider sammen i de aktiviteter, der foregår i løbet af skoledagen. Eleverne har de almindelige skolefag på skemaet, og undervisningen er tilrettelagt, så den skaber udviklingsfremmende kontekster for børnene og møder deres individuelle behov.

Involverende udvikling

Skolen ved Søen tager udgangspunkt i en individuelt tilrettelagt udviklingsplan, som drejer sig om hele den enkelte elevs udvikling – både socialt, følelsesmæssigt og skolefagligt. Udviklingsplanen udarbejdes for den eleven af dennes kontaktperson på skolen, det pædagogiske team omkring eleven, skolens leder og psykolog. Udviklings- og familiebehandlingsplanerne er arbejdsredskaber for det pædagogiske personale og for familiebehandleren, men tilhører eleven og forældrene, da det er deres udvikling, der er i fokus.

Kalender

10 Feb

Vinterferie

Vinterferie uge 7. (Mandag den 10. februar – fredag den 14. februar).

Se alle begivenheder
24 Feb

Fastelavn

Fastelavn mandag den 24. februar.

Se alle begivenheder