E-Sport
E-Sport – nyt valgfag i skoleåret 2018-19

Hver tirsdag kan du (8. – 10. årgang) deltage i skolens nye valgfag E-Sport med 1-2 instruktører. Udover valgfagstimerne, forpligter du dig samtidig til at deltage i én åben træning på skolen om ugen. E-Sport og træning hører uløseligt sammen.

Har du stadig energi til noget uforpligtende gaming, hvor alle er velkomne, vil der være yderligere én dag, hvor gaming i en friere rolle kan dyrkes.

Hvis du er en del af valgfaget, kommer du til at spille på helt nye “Shark Brutality ” – maskiner med følgende konfiguration:

PC SKÆRM: Benq Zowie XL2411P

E-Sport og læring

Med E-Sport på skoleskemaet ønsker vi at skabe et reflekterende læringsdesign, der potentielt kan være en meget kraftfuld motor til at løfte nogle elevers læring.

Vi er helt klar over, at det stiller store krav til underviseren om både faglige og pædagogiske kompetencer. Det kræver, at der er undervisere, der formår at bygge bro fra spillet til de færdigheder, der er brug for i computerspil.

Derfor har Ringe Kost- og Realskole ansat en ekstern og yderst kompetent person til at understøtte undervisningen og hjælpe med at integrere faget på skolen.

I E-Sport valgfaget skal man følge en undervisningsplan ligesom i alle andre fag på skolen.

 • Sprog

  Vi ønsker at lære vores elever at tale et nuanceret og upåfaldende sprog i hverdagen, og her vil vi have fokus på, at det samme sker i E-Sporten.

  Når man er et team/en gruppe, som arbejder tæt sammen, skal man kunne kommunikere med hinanden på en ordentlig måde, og derved måske opnå et bedre resultat.

 • Fysisk træning og gode kostvaner

  Fokus på sund livsstil og god og nærende kost er en del af et skoleophold på Ringe Kost- og Realskole. Det vil det i særlig grad være for de elever, der vælger E-Sport.

  En sund livsstil fremmer evnen til at præstere og koncentrere sig. Aktiviteter som coaching, teambuilding, rytmisk træning (koordination og kropsbevidsthed) samt fysisk træning komplimenterer E-Sporten.

 • Engelsk i undervisningen

  Når du deltager på E-Sport, så foregår store dele af kommunikationen på engelsk. Forskning viser, at mange (især drenge) bedst lærer et fremmedsprog, hvis der er et formål med at kunne det. Derfor er der en direkte motivation i at lære engelsk som fremmedsprog, hvis man gerne vil blive en dygtig E-Sports-udøver.

 • Kreativitet - specialisering

  E-Sport kræver masser af øvelse, mange gentagelser, hårdt arbejde og stor udholdenhed, hvis man vil være dygtig. Man skal have stor selvdisciplin, høj kreativitet og evne at lære af sine egne fejl for at komme videre.

 • Etik og Moral

  På E-Sport valgholdet vil vi tage diskussionerne om, hvad der er “go og no go” på nettet.

  Målet er at hjælpe de unge med at lære at bruge nettets muligheder med omtanke og deltage i kommunikationen på forsvarlig og konstruktiv vis. Vi etablerer et kodeks for god online-debat.

Præsentation af underviseren

Til at varetage undervisningen og give E-Sporten en naturlig plads i Kostskolens skolemiljø, vil lærer Allan Pilegaard være ansvarlig.