Visitation og procedure

Hvis du sidder med et barn/ ung, hvis udvikling og trivsel er i fare, og hvis du med baggrund i Servicelovens §52.3.7 eller §52.A påtænker en mulig anbringelse/ forebyggende foranstaltning på Ringe Kost- og Realskole, skal du kontakte skolens forstander, autoriseret psykolog, Mariann Kordif på tlf. 6262 2080/ mk@ringekostskole.dk

Procedure ved indskrivning

Ved første henvendelse bliver sagen drøftet og barnets/ den unges behov for udviklingsstøtte vurderet.

Derefter skal sagen fremsendes – §50, handleplan, evt. tidligere skoleudtalelser, evt. sag fra PP og børnepsyk.

Senest 24 timer efter modtagelse af sagen har skolens psykologer vurderet den og svaret tilbage på, hvorvidt vi kan gå videre.

Barnet/ den unge, forældrene, du, som socialrådgiver, eller Mariann kan derefter ønske, at barnet/ den unge kommer på et, for alle parter, helt uforpligtende besøg, som giver mulighed for yderligere afklaring for alle.

Ringe Kost- og Realskole kan altid tilbyde besøgstider liggende indenfor 5 arbejdsdage, og socialrådgiver behøver ikke at deltage.

Besøget kan også springes over.

Hvis alle parter (derefter) er enige om at fortsætte udforskningen af mulighed for indskrivning, bliver barnet/ den unge, forældre og du, som socialrådgiver, (og evt. kontaktperson og andre vigtige personer hjemmefra) inviteret til et visitationsmøde på skolen, som en af skolens afdelingsledere afholder, ofte sammen med en af skolens psykologer.

Aller parter bruger visitationsmødet til at vurdere de forskellige muligheder, skolen har for at kunne opnå målsætningen med handleplanen, ligesom der vil blive udarbejdet en pædagogisk handleplan med klare mål og delmål.

Først efter det konkrete visitationsmøde tages der endelig stilling til den eventuelle indskrivning.

 

Nyheder

20 Aug

Faglige test

To gange om året bliver eleverne systematisk testet i dansk og matematik.  

Læs mere
15 Aug

Pædagog søges

Ringe Kost- og Realskole søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. november 2019.

Læs mere