Sådan er undervisningen

Introhold

Når du starter på skolen, laver vi et særligt introforløb for dig og andre nye elever. Her vil vi hjælpe dig til at få den bedst mulige skolestart.
Vi er nysgerrige på, hvad du har lært indtil nu på de skoler, du har gået på, før du starter her.

Derfor skal vi læse og stave for at se, hvad du er god til, og hvor du er udfordret i dansk. Vi skal også regne og lave matematikstykker for at vi sammen kan se, hvor dine styrker og udfordringer er i matematik.

Vi skal også have snakket om din tidligere skolegang. Vi vil nemlig rigtig gerne gøre vores bedste for at din skolegang her hos os bliver bedre end dine tidligere oplevelser med at gå i skole.

På introdagene laver vi også en guidet tur i lokalområdet omkring Ringe, du får idrætstøj, og der bliver bestilt skoledragt med dit navn og skolens logo.

Du får også udleveret en PC, inden du starter i klassen. Denne må du tage med dig efter 10. klasse. Mens du går i skole her forventer vi, at du passer rigtig godt på den. Den skal du bruge hver dag i skolen og er din nye moderne skoletaske.

Når vi har været gennem introdagene, finder vi den klasse, vi tænker passer bedst til dig.

Skolegang og undervisning

På Ringe Kost- og Realskole skal alle elever gå i skole – hver dag – og vi har klasser fra 5. til 10. klasse.

Der bliver undervist i alle fag med samme timetal som i folkeskolen og andre private skoler.

I skoledelen er klasselederen en central person for dig. Det er klasse-lederen som snakker med dig om, hvordan det går i skolen og er opmærksom på, om du har det godt og er en del af det fællesskab, som er i klassen og på skolen som helhed.

Skoledagen starter kl. 8.15 og slutter 14.15.

I klassen har vi typisk mellem 5 – 15 elever, og i mange af timerne vil der være både en almen- og en specialundervisningslærer (SPS-lærer).

Almenlæreren er særlig ansvarlig for undervisningen af hele klassen.

SPS-læreren er særlig ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en individuel tilrettelagt undervisning for de elever, som har behov for specialundervisning.

Skolen har de nyeste undervisningsmidler, både analog og digitale.

Det er vores overordnede mål, at du og alle vores andre elever afslutter deres skoleforløb hos os med afgangsprøven efter 9. klasse (FP9) og meget gerne med prøverne efter 10. klasse (FP10).

Det er vigtigt for dig og alle andre unge, at de starter på en ungdomsuddannelse, når skolen på Ringe Kost- og Realskole slutter efter 9. eller 10. klasse.

Vi hjælper alle vores unge videre til en ungdomsuddannelse.

Vi har tilknyttet flere UU-vejledere, som vil hjælpe og guide dig, så du kan starte på den helt rigtige ungdomsuddannelse når du har afsluttet 9. eller 10. skoleår.

(læs mere herom under afsnittet ‘Overgang til en ungdomsuddannelse’)

Dagens gang i skoletiden

  • Kl. 7.00 Vækning
  • Kl. 7.45 – 8.05 Morgenmad
  • kl. 8.05 – 8.15 Frikvarter
  • Kl. 8.15 – 9.45 1. modul (to lektioner)
  • Kl. 9.45 – 10.05 Frugtpause
  • Kl. 10.05 – 11.30 2. modul (to lektioner)
  • Kl. 11.35 – 12.20 3. modul (en lektion)
  • Kl. 12.20 – 12.40 Frokost
  • Kl. 12.40 – 12.50 Frikvarter
  • Kl. 12.50 – 14.15 4. modul (to lektioner)

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere