Skoledagen

Introhold

Alle elever starter deres skolegang med et særligt introforløb. Her får vi bl.a. afklaret det faglige niveau, ligesom vi får skabt mest mulig tryghed og forudsigelighed i det at starte på vores skole.
I introforløbet indgår f.eks:

  • Læse- og stavetest i dansk
  • Tests i matematiske færdigheder og grundbegreber
  • Samtaler omkring tidligere skolegang, styrker og svagheder mv (PSV)
  • Klargøring til skolestart

Det er på baggrund af en helhedsvurdering mellem det faglige niveau samt personlige og sociale kompetencer, at vi placerer den unge i en klasse.
I introdagene laver vi også en guidet tur i lokalområdet omkring Ringe.
Det er endvidere under introdagene, at nye elever får idrætstøj, og der bliver bestilt skoledragt.

Hver elev får udleveret en PC, inden han / hun starter i klassen. Denne må eleverne tage med sig efter 10. klasse.

Det er et fast team af voksne, som står for introforløb og indskoling.

Skolegang og undervisning

Det er vores overordnede mål, at alle vores elever afslutter deres skoleforløb her med afgangsprøven efter 9. klasse (FP9) og meget gerne med prøverne efter 10. klasse (FP10).

Det er en central og vigtig opgave for os, at vi hjælper alle vores elever videre til en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Vi har tilknyttet flere UU-vejledere, som hjælpe og guider den enkelte elev til tiden efter afsluttet FP9 eller FP10.

læs mere under udslusning

I skoledelen er klasselederen en central person for eleverne. Det er klasselederen som snakker med eleverne om, hvordan det går i skolen, men som også er opmærksom på om den enkelte elev har det godt og er en del af de vigtige  fællesskaber i klassen og på skolen som helhed.

På Ringe Kost- og Realskole skal alle elever gå i skole – hver dag – og vi har klasser fra 5. til 10. klasse.

Der bliver undervist i alle fag med samme timetal som i folkeskolen og andre private skoler.

Skoledagen starter kl. 8.15 og slutter 14.15.

I klassen har vi typisk mellem 5 – 15 elever, og i mange af timerne vil der være både en almen- og en specialundervisningslærer (SPS-lærer).

Almenlæreren er særlig ansvarlig for, at undervisningen står mål med, hvad der skal undervises i, i forhold til undervisningsministeriets ‘Fælles mål’.

SPS-læreren er særlig ansvarlig for at der bliver udarbejdet en individuel tilrettelagt undervisning for de elever som har behov for specialundervisning.

På skolen har vi 2 læsevejledere samt et team af dansk- og matematik-koordinatorer.

Vi tilbyder nogle af vores elever nogle særlige kursusforløb. Disse kursusforløb har primært fokus på læsetræning og træning af de personlige og sociale kompetencer.

Skolen har de nyeste undervisningsmidler, både analog og digitale.

Dagens gang i skoletiden

Kl. 7.00 Vækning
Kl. 7.45 – 8.05 Morgenmad
Kl. 8.05 – 8.15 Frikvarter
Kl. 8.15 – 9.45 1. modul (to lektioner)
Kl. 9.45 – 10.05 FrugtPause
Kl. 10.05 – 11.30 2. modul (to lektioner)
Kl. 11.35 – 12.20 3. modul (en lektion)
Kl. 12.20 – 12.40 Frokost
Kl. 12.40 – 12.50 Frikvarter
Kl. 12.50 – 14.20 4. modul (to lektioner)

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere