Indskrivning

Da alle elever på Ringe Kost- og Realskole er visiteret gennem deres socialrådgiver i hjemkommunen, foretages den første kontakt til skolen ofte af dit barns socialrådgiver.

Du er naturligvis også som forældre velkommen til at kontakte skolens forstander, autoriseret psykolog, Mariann Kordif.

Ved den første samtale vil du blive bedt om at fortælle baggrunden for din henvendelse og om, hvad det er, du som forældre tænker, dit barn har brug for hjælp til.

Du vil også blive spurgt om, hvorvidt du er i kontakt med dit barns socialrådgiver, der evt. senere skal kontakte Mariann.

Procedure ved indskrivning

Socialrådgiver vil blive bedt om at fremsende sagen – §50, handleplan, evt. tidligere skoleudtalelser, evt. sag fra PP og børnepsyk. Denne sag vil blive vurderet af Mariann og evt. af en af skolens andre psykologer, Jens.

Dit barn, socialrådgiveren, Mariann eller du selv kan derefter ønske, at I kommer på et, for alle parter, helt uforpligtende besøg, som giver mulighed for yderligere afklaring for alle. Her behøver dit barns socialrådgiver ikke at deltage. På besøget vil I møde Marianne og (ofte) Jens, en af skolens psykologer, og her er det dit barn, der er hovedpersonen. Vi vil meget gerne høre om baggrunden for, at I overvejer et kostskoleophold, ligesom vi er meget interesserede i at finde ud af, hvordan dit barn selv opfatter sin situation og sit støttebehov.
På besøget vil Mariann og Jens fortælle om skolen, og der vil altid være en rundtur, så I kan se, hvordan det hele ser ud.
Et besøg varer omkring 2 timer, og når vi siger farvel til hinanden, beder vi dit barn og I som forældre om at gå hjem og tænke grundigt over alt det, der har været talt om ved besøget.

Hvis alle parter derefter er enige om at fortsætte udforskningen af mulighed for indskrivning, bliver socialrådgiveren og I selv inviteret til et visitationsmøde på skolen, hvor I vil møde en af skolens afdelingsledere og (ofte) Jens.
Visitationsmødet bliver brugt til at få talt om, hvordan Ringe Kost- og Realskole bedst muligt kan hjælpe og støtte dit barn, ligesom der vil blive udarbejdet en pædagogisk handleplan med klare mål og delmål.
Først efter det konkrete visitationsmøde tages der endelig stilling til, om dit barn kan indskrives på Ringe Kost- og Realskole.

Nyheder

20 Aug

Faglige test

To gange om året bliver eleverne systematisk testet i dansk og matematik.  

Læs mere
15 Aug

Pædagog søges

Ringe Kost- og Realskole søger en pædagog med tiltrædelse pr. 1. november 2019.

Læs mere