Familiesamarbejde

På Ringe Kost- og Realskole vil gøre vores yderste for at give jeres barn den støtte og guidning, der skal til for at nå målene i Handleplanen og til, at jeres barn får mulighed for at forfølge hans/ hendes drømme.

Her er I, som forældre og familie, fuldstændig uundværlige. I kender jeres barn bedst, og selvom det måske i perioder har været rigtig svært for jer alle i familien at bevare roen og overblikket, er de bånd, I har til hinanden, livsvigtige og livslange. Det er den ressource, vi gerne vil trække på.

Ved visitationen vil I møde jeres barns kommende afdelingsleder, der får det overordnede ansvar for jeres barn. Derudover har alle børn/ unge på Ringe Kost- og Realskole en kontaktperson, der i det daglige har en særlig opmærksomhed på kontakt-børnene og som ofte er den, I som familie samarbejder tættest med. Det vil mindst en gang i hver skoleperiode være kontakt mellem skolen og forældremyndighedsindehaveren – ofte flere gange.

Vi har en klar forventning til, at hvis du, som forældremyndighedsindehaver, siger ja til at dit barn bliver indskrevet på Ringe Kost- og Realskole, så bakker du også loyalt op om det arbejde, vi laver med dit barn.

Det betyder eksempelvis, at ringer dit barn hjem og fortæller om noget, som han/ hun oplever som uretfærdigt eller uforståeligt, og du heller ikke selv helt kan gennemskue, hvad der er sket, så skal du sige til ham/ hende, at det skal du lige tale med de voksne i huset om, hvorefter du ringer til huset.

Der kan i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor vi er uenige med hinanden, men den uenighed skal holdes mellem os voksne, indtil vi har fundet en løsning, som alle parter bakker op omkring.

Vi hjælper dit barn bedst, når vi voksne hjælper hinanden.

Du kan have en klar forventning til os om, at oplever vi noget, eller hører vi noget omkring jeres families forhold, som vi undrer os over, så kontakter vi jer for en afklaring, ligesom vi altid vil kontakte jer, hvis der opstår noget akut – fx. sygdom.

Tillid, tryghed og samarbejde mellem os voksne er helt afgørende for, om vi kan komme til at hjælpe dit barn!

Fra 14:30 til 22:30 kan du altid få fat på en voksen i huset, og du er meget velkommen til at ringe. Det kan være, at du lige vil høre lidt nærmere om en bestemt situation, at du har informationer omkring dit barn, som du gerne vil dele, at du har brug for et råd eller noget helt andet. Ring endelig.

I er naturligvis også mere end velkomne til at komme på besøg – men helst uden for skoletiden. Giv gerne besked til huset, hvis I kommer, så vi kan have en kop kaffe parat.

På opfølgningsmøderne med socialrådgiver deltager du/ I naturligvis også.

En gang om året vil I modtage en større Statusudtalelse, hvor vi, fra såvel skole som hus, vil beskrive den udvikling, der er sket med jeres barn, ligesom de kommende mål vil blive beskrevet.

Familiedagen

I slutningen af skoleåret afholder skolen den årlige Familiedag, hvor vi inviterer familie og pårørende til vores nuværende elever, samt skolens gamle elever, hertil til en hyggelig og uformel dag.

Familiedagen er et af årets højdepunkter, og skolen sender busser rundt i landet for at sørge for transporten til og fra arrangementet, der naturligvis er gratis. Det gør vi, fordi det er rigtig vigtigt, at alle vores elever får besøg af nogen, så de kan vise deres skole frem, ligesom vi meget gerne vil mødes med jer under uformelle former.

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere