Værdigrundlag

Ringe Kost- og Realskoles værdigrundlag har sit udspring i den systemisk/ narrative forståelse af, at mennesket er et sociale væsen, der altid stræber efter mening og forudsigelighed i deres relationer og i deres selvforståelse.

Det betyder, at:

  • Vi har et skærpet blik på kontekster, kompleksitet og indbyrdes forbundetheder
  • Vi tror på, at det er fremtiden, der bestemmer nutiden, og at det er i arbejdet med den fremtidige drøm, at forandringspotentialet ligger gemt
  • Vi anerkender, at al adfærd skal ses som kommunikation, og vi forpligter os til at være neutralt undersøgende ift., hvilke følelser, tanker, behov, mål og grunde, adfærden kommunikerer. Man kan ikke ikke-kommunikere
  • Vi har fokus på, hvordan vi hele tiden skaber, ændrer, vedligeholder historier, mening og forståelser i de relationer, vi indgår i
  • Vi er hinandens forudsætninger og er derfor ‘på’ hele tiden i relationerne og samspillet
  • Vi tager afsæt i, at problemer skal forstås i den sammenhæng, hvori de opstår og fremtræder, og vi kan give blik for andre måder at gøre tingene på ved forsøge at forstå, hvad der er ‘på spil’. Det er altid problemet, der er problemet – ikke personen.
  • Vi ved, at der altid findes en variation af perspektiver, og der således aldrig findes blot èn sandhed om det, der finder sted
  • Vi skaber verden gennem den kommunikation, vi har med hinanden, og det er altid modtageren, der bestemmer budskabet.
  • Vi er som voksne altid ansvarlige for relationerne, og vi har altid opmærksomhed på egne og andres mentale tilstande
  • Vi står ved, at det altid er den voksnes ansvar at skabe mest mulig forudsigelighed og tryghed ved at være tydelige og reflekterede i såvel den verbale som i den non- verbale kommunikation.

Nyheder

20 Maj

Kristi himmelfartsdag

Skolens kontor holder lukket fredag den 22. maj i forbindelse med Kristi himmelfartsdag.

Læs mere
17 Maj

Skakmesterskab 2020

Årets skakmesterskab 2020 er netop blevet afviklet på skolen.

Læs mere