Husorden

På Ringe Kost- og Realskole bor vi mange mennesker sammen og for at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle, og for at kunne fastholde det ansvar, vi har for alle vores elever, har skolen en husorden – nogle regler og retningslinjer for, hvordan vi omgås hinanden her.

Overordnet set er vi tydelige omkring vores forventninger til alle skolens elever:

 • 1. Du skal gøre dig umage i skolen, hvilket betyder, at vi forventer, at du tager din skolegang – og dermed dit eget liv og fremtid – alvorligt.
 • 2. Du skal opføre dig ordentligt, så det også er trygt og rart for andre mennesker at være sammen med dig.

Vi ved godt, at det er lettere sagt end gjort, men det er vores klare forventning, at det er mål, vi deler og arbejder frem mod.

 • Brug og misbrug af alkohol og euforiserende stoffer

  Det er skolens mål og formål at give vores elever en undervisning, der svarer til Folkeskolens men tilpasset den enkelte elevs behov. Denne opgave er helt central for os, og den er ikke mulig at løfte, hvis vores elever er brugere/ påvirket af f.eks. hash eller andre euforiserende stoffer.

  Derfor accepterer vi ikke, at skolens elever ryger hash eller anvender andre euforiserende stoffer på skolen eller hjemme, hvilket vi forventer, at alle elevens voksne – også fra hjemmemiljøet – bakker op omkring.

  På samme måde accepterer vi ikke, at skolens elever drikker alkohol på skolen, eller at de ankommer påvirkede på skolen, fx. efter hjemrejse.

  Politik:

  Vi vil gerne, over for såvel vores elever, deres forældre som over for skolens samarbejdspartnere, understrege, at vi på ingen måde accepterer stoffer på skolen. Men da vi er en skole med al den frihed, det naturligt medfører, kan dette desværre ikke altid undgås. Ved overtrædelse af dette vil der blive foretaget en individuel vurdering i forhold til konsekvenser.

  Det kan således være bortvisningsgrund, hvis elever bringer stoffer med på skolen.

  Alle tilfælde af brug af alkohol eller euforiserende stoffer medfører besked til hjemmet og socialrådgiver. Ved gentagelsestilfælde kan der blive tale om hjemsendelse.

  Blandt skolens faste personale har vi en pædagog med baggrund i misbrugsrådgivning. Hun har forløb med unge, der gerne vil fastholde et liv uden brug af rusmidler.

 • Mobiltelefoner

  Eleverne må godt tage deres mobiltelefon med i skole. I undervisningen skal mobilen være sat på lydløs og må ikke være hverken synlig eller i brug på nogen måde, uden det er aftalt med de lærere, der er til stede i klassen.

  Hvis eleven har svært ved at overholde disse regler, bliver der lavet fælles eller individuelle tiltag i klassen, der kan hjælpe. Ansvaret for, at mobiltelefoner ikke bliver et forstyrrende element i undervisningen, ligger først og fremmest hos eleverne og dernæst hos klassens lærere.

  I spisestuen skal mobilen ligeledes være på lydløs og må ikke være hverken synlig eller i brug. Eleverne må heller ikke have hovedtelefoner i brug eller hængende om skuldrene med lyd i.
  Ansvaret for, at mobiltelefoner ikke bliver en udfordring i spisesalen, ligger først og fremmest hos eleverne og dernæst hos de voksne, der er i spisesalen.

  Alle mobiltelefoner skal være slukket i tidsrummet 22:30-7:00.

 • TV og PC

  Mellem 14.15 og 21:30 er skolens trådløse netværk i husene, og de ca. 35 TV kanaler frit tilgængeligt.

  Det er derfor helt i orden at medbringe sit eget TV og PC til værelset, men også det skal ske under følgende vilkår:

  • Brug af PC mv. skal stå i rimeligt forhold til resten af de tilbud, der er på skolen. Man bliver ikke elev på vores skole for at bruge al sin fritid foran en skærm. De voksne laver en individuel vurdering af, hvad der bedst muligt fremmer den enkelte elevs udvikling.
  • Brug af elektroniske medier om natten understøtter ikke den opgave, vi har med vores elever, og er derfor et brud på vores husorden.
  • Al færdsel i de sociale medier skal ske på en respektfuld måde. Vi accepterer på ingen måde, at andre kan føle sig mobbet eller chikaneret, og det er altid de voksnes vurdering, hvorvidt noget er gået ‘over grænsen’.
  • På samme måde er det den enkelte elevs ansvar at færdes på nettet på en måde, der overholder landets love og ophavsrettigheder. I tilfælde af overtrædelse, vil den enkelte elevs konto blive lukket uden varsel.
 • Sygdom

  På Ringe Kost- og Realskole har vi vores egen ‘sygemor’. Det er sygeplejerske (Anne) Møller, og hun har ansvaret for at vurdere vores elevers eventuelle sygdom og videre koordinering med lægerne.

  Det er Møller, der suverænt afgør, om eleven er rask nok til at passe deres arbejde (= gå i skole), eller om eleven skal blive i sengen resten af dagen.

 • Pjæk og uacceptabel opførsel i skolen

  Hvis man vælger at blive væk fra en time, eller bliver bortvist fra timen pga. uacceptabel opførsel, vil man blive indkaldt til et lille møde i huset efter skoletid. På dette møde vil vi forsøge at forstå og afklare, hvad der skete, ligesom den voksne vil beslutte hvilke konsekvenser, valgene eventuelt skal medføre.

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere