Dokumentation og resultater

Ringe Kost- og Realskoles ydelser har et individuelt afsæt, og der arbejdes altid ud fra den enkelte elevs handleplan.

Skolens indsatser knytter således an til de fem hovedområder, der er i den børnefaglige undersøgelse.

Hvis eleven indskrives efter § 52.A, og der derfor ikke nødvendigvis er en børnefaglig undersøgelse eller en handleplan, laver skolen ved visitationsmødet en samarbejdsaftale med samme fokusområder.

Indenfor hver af de fem hovedområder laves der mål og delmål, pædagogisk metode og succeskriterier, så vi på ethvert givent tidspunkt kan dokumentere vores indsatser og resultater.

Flow for dokumentation:

Ved indskrivning udarbejdes der en samarbejdsaftale, som vi tager afsæt i de første 6-8 uger af elevens ophold her. Vi arbejder altid ud fra og med et involverende udviklingsfokus, så det er af afgørende betydning for os, at hver enkelt elev – og forældrene –  er med til at definere de mål og delmål, vi arbejder ud fra.

Efter 6-8 uger får forældre og socialrådgiver tilsendt en pædagogisk udviklingsplan, hvori vores arbejde konkretiseres. På det tidspunkt har vi nået at lære eleven lidt at kende og har haft mulighed for at afholde flere udviklingssamtaler med eleven.

Den årlige statusrapport dokumenterer vores samlede resultater og indsatser samt beskriver kommende delmål og indsatsområder. Elevens kommentarer hertil fremgår naturligvis også.

 • Skolegang

  På Ringe Kost- og Realskole skal alle elever gå i skole – hver dag – og vi har klasser fra 5. til 10. klasse.

  Der bliver undervist i alle fag med samme timetal som i Folkeskolen og i andre private skoler.
  I skoledelen er klasselederen en central person for den unge. Det er klasselederen, der snakker med eleverne om, hvordan det går i skolen, men som også er opmærksom på om den enkelte elev har det godt og er en del af de vigtige fællesskaber i klassen og på skolen som helhed.

  Skoledagen starter kl. 8.15 og slutter 14.15.

  I klassen har vi typisk mellem 5 – 15 elever, og i mange af timerne vil der være både en almen- og en specialundervisningslærer (SPS-lærer).

  Almenlæreren er særlig ansvarlig for, at undervisningen står mål med, hvad der skal undervises i i forhold til Undervisningsministeriets ‘Fælles mål’.

  SPS-læreren er særlig ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en individuel tilrettelagt undervisning for de elever, som har behov for specialundervisning.

  På skolen har vi 2 læsevejledere samt et team af dansk- og matematik-koordinatorer.

  Nogle af de unge tilbyder vi nogle særlige kursusforløb. Disse kursusforløb har primært fokus på læsetræning og træning af de personlige og sociale kompetencer.

  Dagens gang i skoletiden
  Kl. 7.00 Vækning
  Kl. 7.45 – 8.05 Morgenmad
  Kl. 8.05 – 8.15 Frikvarter
  Kl. 8.15 – 9.45 1. modul (to lektioner)
  Kl. 9.45 – 10.05 Frugt pause
  Kl. 10.05 – 11.30 2. modul (to lektioner)
  Kl. 11.35 – 12.20 3. modul (en lektion)
  Kl. 12.20 – 12.40 Frokost
  Kl. 12.40 – 12.50 Frikvarter
  Kl. 12.50 – 14.15 4. modul (to lektioner)

 • Eksamensstatistik over vores elever

  93,27% får en fuld FP9 på Ringe Kost- og Realskole. Dette svarer til landsgennemsnittet i folkeskolen. 95 %

  På landsplan gennemfører 66% af tidligere anbragte unge FP9.

Nyheder

26 Sep

Stalden september 2020

Vi har samlet en masse billeder fra Stalden september 2020.

Læs mere
23 Sep

Droneflyvning over skolen

Droneflyvning over skolen er dejlig efterårsdag i 2020.

Læs mere