Liverpool College

Vi har i disse dage besøg af forstanderen for Liverpool College Mr Hans van Mourik Broekman og bestyrelsesmedlem Sally Car. De er på inspirationstur her på Ringe Kost- og Realskole. De er nysgerrige på, om de kan lave en skoleafdeling i England, der matcher vores målgruppe.

På billedet ses fra venstre skoleleder Jakob Gershøj, forstander Hans Broekman, forstander Mariann Kordif og bestyrelsesmedlem Sally Carr.