Ringe  Kost- og Realskole deltager sammen med kostskoler.dk på KLs Børne og Ungetopmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar Ålborg 2018.

Der er mange som gerne vil høre om vores skole.

Her lidt billeder fra vores stand på skolens facebook