Det virker at gå på kostskole

Unge, der har været anbragt på en kostskole, klarer sig som 25-årige uddannelsesmæssigt og som selvforsørgende mindst lige så godt eller bedre end unge, der har været i familiepleje eller været anbragt på institution.

Det viser en ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

https://www.vive.dk/da/udgivelser/anbragt-paa-en-kostskole-14371/

https://www.kostskoler.dk/#VIVEundersoegelsen