Faglige test

Dokumentation af den faglige udvikling er en vigtig hjørnesten i beskrivelsen af de børn, der går på skolen. Derfor tester vi eleverne to gange om året i Dansk og matematik. Første gang er omkring skolestart i august måned.