Faglørdag med Unge-økonomi som TEMA.

Skolens to 10 klasser havde havde fælles faglørdag den 3. februar. Temaet var Unge-økonomi, og oplægsholder var Dea, der idag er bankansat og tidligere elev på skolen.