Grøn smiley

Resultat af tilsyn
Som vi oplyste ved besøget den 9. december 2019 hos RINGE KOST- og
REALSKOLE, Vestergade 27, 5750 Ringe, hvor vi talte med forretningsfører
Kristian Torp Nielsen, forstander Mariann Kordif, skoleleder Jakob Geershøj,
tillidsrepræsentant Trine Faldborg, arbejdsmiljørepræsentant Carsten
Steffensen, er det vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

Grøn smiley
Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at
virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne
smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres
arbejdsmiljø.

Den grønne smiley gælder i tre år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i
mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn. I kan bestille et nyt, gratis
tilsyn hos Arbejdstilsynet, når jeres smiley er ved at udløbe.

https://amid.dk/tilsyn/efter-tilsynsbesoeget/viden-om/roed-gul-groen-og-kronesmiley/groen-smiley/