KL’s Børn & Unge Topmøde 2020

KL’s Børn & Unge Topmøde
Børn & Unge Topmødet er KL’s store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer/direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt alle øvrige interessenter inden for hele 0-25-årsområdet.

Børn & Unge Topmødet 2020 afholdes med temaet “Stærkere fællesskaber – bedre trivsel.” Der sættes fokus på, hvordan kommunerne kan sikre, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab, hvori de trives, lærer og udvikler sig. På topmødet vil der være oplæg i plenum samt en række temamøder, der alle belyser de faglige, styringsmæssige og økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor i arbejdet med at sørge for, at alle børn og unge trives og indgår i et fællesskab.