LEGO og Geogebra

8.C. arbejder med LEGO og brugen af programmet GeoGebra omkring geometri opgaver i Matematik.

se flere billeder på skolens facebook