Program for konference den 1. april

Mandag den 1. april 2019 kl. 09.30 – 15.00 afholder vi konference for skolens samarbejdspartnere.

Temaet er: “Hvordan håndteres mentalisering og mentaliseringssvigt i det professionelle møde med udsatte børn og unge? “.

Oplægsholder: Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt som specialist i børnepsykologi og supervision.

Se hele programmet for dagen